Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü - Afyonkarhisar

Bölge Müdürlüğümüz Tarihçesi

Afyonkarahisar | Denizli | Uşak |

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Meteoroloji İstasyonu 1929 yılında İktisat Vekâletine bağlı o günkü istasyon sınıflandırmasına göre 2. sınıf istasyon olarak rasat yapmaya başlamıştır.

İstasyon mevkii belli olmamasına rağmen rasatları Müderris Ahmet TEVFİK başlatmıştır. İstasyon yüksekliği (1006 metre) istasyonda rüzgâr ve sıcaklık rasatları yapılmıştır.

1933 Yılında Ziraat Vekâleti, Meteoroloji Enstitüsüne bağlı olarak çalışmalarına devam etmiştir. 1934 yılında istasyon yüksekliği (1015 metre) olduğu rasat kayıtlarında mevcuttur. Ayrıca toprak sıcaklıkları belirli derinliklerde ölçmeye başlanmış ve ilave olarak sıcaklık değerleri yazıcı aletle tespit edilmeye başlanmıştır.

1937 Yılında Başvekâlet, Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğüne bağlı olarak Asistan Ali GÖYMEN tarafından rasatlar biraz daha detaylandırılmıştır.

1938 Yılında bu günkü adı ile anılan Büyük klima ve sinoptik rasatlara başlanılmıştır.

1940 Yılında Şehir Önü Mevkiinde yapılan rasatlar 1024 metre yükseklikte olduğu, daha sonra 1943 yılında 1019 metre olduğu rasat kayıtlarında görülmüştür.

1946 Yılında Başbakanlık, Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğüne bağlı mevcut rasatlar devam ettirilmiştir.

1961-1964 Yılları arasında Havaalanındaki 1013 metre yükseklikte rasatlar yapılmıştır.

1964 yılında Harman Başı Mevkiinde 6800 m² arsa üzerine idari bina ile bir adet lojman yapılarak hizmete girmiştir.

1991 yılında yeni yatırım programına alınan 20182 m² arsa üzerine 1995 yılında inşaat sözleşmesi yapılarak, 1998 yılında 5 katlı idari bina ve 9 adet lojman hizmete girmiştir.

1993 Yılında daha önce Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan İstasyon Müdürlüğü Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışanlarına devam etmiştir.

2000 Yılında 23 Mayıs 2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan şekliyle İstasyon Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğüne dönüştürülerek, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bağlanmıştır.

15 Şubat 2001 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüğü statüsünde çalışmalarını sürdürmüştür.

02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 657 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3254 sayılı Teşkilat Kanunumuzda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliğe bağlı olarak oluşturulan 16 Bölge Müdürlüğünden birisi olarak Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir.


Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı

TSE 9000 Akreditasyon Sertifikası Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)

©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2024

Meteoroloji 5. Bölge MüdürlüğüKocatepe Mahallesi, 560. Sokak, No:1/A, Posta Kodu: 03040, Merkez/AFYONKARAHİSAR TEL:+90 272 216 53 19 FAKS:+90 272 216 53 77